Klub Border Collie

Grupa miłośników border collie podjęła próbę stworzenia klubu rasy pod egidą ZKwP/FCI chcąc podjąć wszelkie , aby popularyzować rzetelne informacje o rasie border collie:  o wymaganiach, specyfice, istotnych badaniach,  możliwych chorobach genetycznych itd. – i to są jedne z nadrzędnych celów powstającego Klubu Border Collie.

Bardziej szczegółowy opis celów można znaleźć od tym linkiem: Cele Klubu BC - wersja wstępna

Osoby chętne do przystąpienia do klubu mogą pobrać deklarację do przystąpienia do klubu tutaj: DEKLARACJA .

Szczegółowe informacje oraz dyskusja: Grupa FB- Polski Klub Bordercollie

Deklaracje można wysłać na adres:

Jolanta Jasienicka
(Klub Border Collie)
ul. Wakacyjna 5
05-510 Czarnów

klubbcpl@gmail.com

Powyższy adres jest podany wyłącznie do celów korespondencji związanej z tworzeniem Klubu Border Collie.

Wszelkie sprawy związane ze stroną Border Collie Info prosimy kierować do odpowiedniego działu redakcji: KONTAKTY 

Wstęp

Polska Baza Chorób Border Collie jest częścią BorderCollie.info.pl administrowanego społecznie i ma za swój cel udostępnienie informacji o występujących chorobach w rasie border collie o podłożu genetycznym. Stworzenie tej bazy ma służyć jako narzędzie do podejmowania lepszych decyzji hodowlanych czy wyboru szczenięcia.  

Ze względu na powszechność chorób o podłożu genetycznym i nierzadko skomplikowany lub wręcz nieznany tryb ich dziedziczenia, hodowcy border collie, nawet przy dołożeniu wszelkich starań, nie są w stanie zupełnie uniknąć problemów zdrowotnych u ich szczeniąt w zakresie chorób, na które nie ma testów DNA.  Dlatego niniejsza baza ma stanowić dostęp do informacji ułatwiających tworzenie skojarzeń rodziców miotu w oparciu o znane chore osobniki. Dlatego  każdy wpis do bazy jest cenny i może się przyczynić się do poprawy zdrowia populacji polskich borderów.

1. Wpisując dane psa do Polskiej Bazy Chorób Border Collie użytkownik wyraża zgodę na publikowanie ich w Internecie. Wpisywanie danych jest dobrowolne. Psy mogą być zgłaszane tylko przez aktualnego właściciela psa lub przez hodowcę danego psa, za zgodą i wiedzą właściciela. 

2. Żadne dane personalne ani adres e-mail osoby zgłaszającej nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane dotyczące choroby pochodzące z dokumentów weryfikujących nie będą udostępniane osobom trzecim, a w bazie będą znajdować się wyłącznie informacje podane przez osobę zgłaszającą.  Wpis psa w bazie chorób nie zawiera danych osobowych właściciela.

3. W przypadku jeśli zaistnieją wątpliwości do treści zawartych w zgłoszeniu osoba zgłaszająca może zostać poproszona o okazanie skanu wyników/diagnozy, o ile wcześniej tego nie zrobiła. W przypadku nieokazania ich wyznaczonym terminie, wpis zostanie usunięty do czasu okazania wyników.

4. Zgoda na usunięcie zweryfikowanego zgłoszenia może nastąpić tylko w wyjątkowych wypadkach wyłącznie na prośbę osoby, która jest aktualnym właścicielem psa.

5. Każdy zgłaszający może dołączyć skan wyników lub zaświadczenia/diagnozy od lekarza w każdej chwili i wówczas takie zgłoszenie otrzymuje status „zgłoszenie potwierdzone wynikami badań lub diagnozą potwierdzona przez lek. wet …” lub inne sformułowanie odpowiednie dla przedstawionych dokumentów. Dla chorób z utrudnioną diagnozą (np. BCC) wpis można zweryfikować na podstawie pisemnej opinii lekarza weterynarii.

6. W przypadku jednostronnej dysplazji bioder i łokci, wyniki są podawane dla obu stron, zarówno strony chorej (HD-C, D, E; ED –1,2) jak i strony zdrowej (HD–A, B, ED–0).

7. Wysłanie formularza jest równoznaczne z oświadczeniem, iż podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym, i że w przypadku wystąpienia wątpliwości osoba zgłaszająca zgadza się na wysłanie skanu wyników/zaświadczenia/diagnozy do wglądu dla Administratorów strony.

8. W przypadku pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z administratorami strony Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zaloguj